tutaj

opis działalności 2022:

– od marca do lipca 2022 roku dla osób w Warszawie: dwa 3- miesięczne kursy regularne na poziomie początkującym (A1) – 80 godzin dla kobiet i nastolatków (grupy mieszane/rodzinne). Dla osób spoza Warszawy – dwa kursy online (80 godzin).

– z Centrum Społeczności Żydowskiej w Warszawie – kurs dla dzieci przedszkolnych (od roku);

– od lipca do września w projektach finansowanych przez UNICEF i M. St. Warszawę zrealizowaliśmy 570 godzin kursów języka polskiego jako obcego dla ponad 200 osób;

– od października do grudnia 2022 – ponad 850 godzin zajęć dla 250 osób (w 95% kobiet), w tym z języka specjalistycznego (medycznego);

– od stycznia do marca 2023 zrealizowaliśmy 526 godzin zajęć stacjonarnych oraz 133,5 godzin zajęć online dla 294 osób, w tym zajęcia z języka specjalistycznego (medycznego i stomatologicznego) oraz wyjścia do warszawskich instytucji kultury: Muzeum Warszawy, POLIN Muzeum Historii Żydów Polskich, Państwowego Muzeum Etnograficznego, warsztaty kulturowe i gramatyczne;

– od listopada 2022 do kwietnia 2023 prowadziłyśmy kompleksowy program edukacyjny Szansa w Polsce (Europejski Fundusz Rozwoju) łączący naukę języka polskiego jako obcego z

komponentami edukacyjnymi na temat Polski, poszukiwania pracy, legalnej pracy w Polsce.

– od 2021 w ramach projektu Erasmus+ organizujemy szkolenia dla lektorek jpjo oraz wizyty w europejskich organizacjach partnerskich;

– w maju 2023 fundacja dołączyła do zespołu 20 organizacji z 10 krajów aplikującego o grant w programie UE AMIF 2023 (Transnational Actions on Asylum, Migration and Integration);

– w maju i czerwcu 2023, prowadzimy mały projekt zajęć twórczych z jpjo.

sprawozdanie finansowe za 2022 :

LOGIN