WSPARCIE

Wszystkie darowizny przekazane w marcu, kwietniu, maju i czerwcu przeznaczone zostaną na kursy języka polskiego dla osób uchodźczych z Ukrainy.

LOGIN