Kursy dla osób z Ukrainy 2022

Kursy j. polskiego 2022-2023
11 lutego 2023

W dniach 8.08. – 18.09.2022 Fundacja Cup of Polish przeprowadziła 11 kursów języka polskiego polskiego jako obcego dla osób uchodźczych z Ukrainy, dostosowanych do wieku, potrzeb i możliwości uczestników zadania.

Celem działania było opanowanie podstawowego zasobu słownictwa, reguł gramatycznych, ortograficznych i interpunkcyjnych oraz wymowy i intonacji umożliwiających komunikowanie się z rodzimymi i nierodzimymi użytkownikami języka polskiego w oficjalnej i nieoficjalnej odmianie języka. Kursy miały na celu wzmocnienie komunikacji w języku polskim w podstawowych sytuacjach codziennych związanych z organizacją życia w Polsce, nabycie umiejętności pisania krótkich tekstów i rozumienia najważniejszych treści i intencji w nich zawartych, poszerzenie wiedzy o kulturze polskiej (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 18 lutego 2011 r. w sprawie ramowego programu kursów nauki języka polskiego dla cudzoziemców).

Lektorki współpracujące z Fundacją przeprowadziły kursy w Warszawie, we współpracy z Centrum Edukacji i Rozwoju na ul Towarowej 25 A oraz w lokalu udostępnionym na kursy na ulicy Chmielnej 15, oraz kursy online: 5 kursów dla początkujących A1, 4 kursy dla początkujących wyższych A2, 1 kurs B1 dla średnio zaawansowanych dla kobiet, szczególnie matek z małymi i nastoletnimi dziećmi mieszkającymi w Warszawie oraz 1 kurs języka edukacji szkolnej dla starszych dzieci uczących się lub planujących naukę w warszawskich szkołach. Osoby uczące się otrzymały podręczniki do nauki języka polskiego jako obcego lub materiały dydaktyczne przygotowane na kursy, w czasie których dostępne były napoje i przekąski. W czasie projektu zostały również przygotowane materiały dydaktyczne – 30 kart pracy do opracowania graficznego.

W uzasadnieniu wysokiej oceny kursu jako najważniejsze aspekty osoby uczestniczące wymieniały:

praktyczne ćwiczenia, angażujący sposób prezentacji materiału, organizację efektywnego procesu uczenia się, dużą ilość konwersacji, aktywne metody wspierające zaangażowanie grupy, współpracę z uczestniczkami kursu  i poczucie realnego efektu tej pracy, dynamikę zajęć, przydatne treści, pozwalające na komunikację z nauczycielami dzieci w szkole, w życiu codziennym, w znalezieniu lepszej pracy, przystępnie podawana wiedza, klarowne tłumaczenie gramatyki, dodatkowe materiały, autorski podręcznik, wykorzystanie gier edukacyjnych, audio, video, bogaty program ze elementami słownictwa, gramatyki, ortografii, ewaluację postępów w nauczaniu, wspierające ocenianie pracy indywidualnej. W komentarzach podkreślano wysoką jakość kursu i pracy osób prowadzących, wiedzę lektorek, miłą, przyjazną atmosferę zajęciach, wysokie kompetencje kompetencje osób prowadzących: komunikatywność, bardzo dobry kontakt z grupą, wzmacnianie wiary w siebie, indywidualne podejście do każdego ucznia. Wielokrotnie wymieniano jak ważne było podejście lektorek, opisywanych jako miłe, wysokiej klasy, profesjonalne, szczere, odpowiedzialne, cudowne, doskonałe, miłe, uważne, delikatne, życzliwe, kompetentne i kreatywne.

Intensywne kursy letnie pomogły uczestnikom zacząć komunikować się po polsku lub znacząco podwyższyć podstawowe umiejętności komunikacyjne, co potwierdziły przeprowadzone ewaluacje i chęć kontynuacji kursów zgłaszana przez 98,4% osób uczestniczących w obu projektach sfinansowanych przez UNICEF i M. St. Warszawę. 

LOGIN