OFERTA


We conduct Polish courses for foreigners. Classes are aimed at adults who need Polish language at work, as well as for those who want to start communicating in Polish in everyday situations.
The Polish lessons include elements that are historically and culturally relevant.

In our school we have created a small library where everyone can sit with a cup of coffee and read Polish literature, art, culture and history. Translations of polish authors in other languages are also available.

Feel free to make an appointment with us to arrange the details of your learning over a coffee.
Everyone is welcome here.

A1

Poziom początkujący dla osób, które zaczynają uczyć się polskiego i chcą poznać podstawowe słownictwo w codziennych sytuacjach oraz prostą gramatykę. Od samego początku budujemy proste sytuacje komunikacyjne, modelujemy łatwe dialogi i poznajemy się dzięki rozmowie. Dużo czasu poświęcamy wymowie szeleszczących, polskich głosek. Często zaczynamy też kursy od połowy tego poziomu dla osób, które kiedyś uczyły się polskiego, ale z powodu przerwy w nauce nie pamiętają wszystkiego i chcą odświeżyć swoje umiejętności komunikowania się w języku polskim.

A2

Poziom początkujący wyższy dla osób, które opanowały podstawy języka polskiego, a chcą rozszerzać zasób słownictwa i rozbudować znajomość polskiej gramatyki. Zaczynamy konstruować dłuższe wypowiedzi oraz rozumieć dłuższe teksty lub dłuższe wypowiedzi naszych rozmówców. Na tym poziomie studenci i studentki znają już około 120 czasowników we wszystkich formach oraz wszystkie przypadki. Zwykle jest to dobry moment na włączanie do lekcji polskiego dłuższych, moderowanych dyskusji na tematy związane z bieżącymi wydarzeniami.

B

Poziom średniozaawansowany dla osób, które chcą porozumiewać się po polsku jako niezależni użytkownicy języka oraz uczestniczyć w rozmowach na tematy społeczne, polityczne i kulturowe. Na tym poziomie utrwalamy gramatykę – dbamy o poprawność językową w mowie spontanicznej oraz znacząco poszerzamy słownictwo spoza repertuaru języka codziennego. Zazwyczaj skupiamy się na indywidualnych zainteresowaniach studentów i studentek, co bardzo pozytywnie wpływa na proces uczenia się.

C

Poziom zaawansowany dla osób, które chcą komunikować się w języku polskim tak jak rodzimi użytkownicy języka oraz rozróżniać stylistyczne odmiany polszczyzny. Na tym poziomie prowadzimy specjalistyczne rozmowy na wybrane przez studentów i studentki tematy, przygotowujemy długie wypowiedzi pisemne i ustne w określonej, ustrukturyzowanej formie.

W końcu język polski nie ma już żadnych tajemnic, nawet w wyrażeniach metaforycznych i idiomatycznych.

1 to 1

Lekcje indywidualne są dla ciebie, jeśli chcesz robić szybkie postępy i wraz z nauczycielem / nauczycielką przygotować indywidualny program dostosowany twojego kalendarza, ale też do twoich potrzeb, zainteresowań i preferencji w zakresie uczenia się. Rekrutacja trwa cały rok.

CENA

120PLN

  • 60 minut

DUET

Lekcje dla dwóch osób są dla ciebie, jeśli chcesz spędzić trochę czasu z twoim przyjacielem / przyjaciółką ucząc się polskiego. To idealny sposób na wzajemne wspieranie się, wspólne dążenie do celu i dobrą zabawę. Rekrutacja trwa cały rok.

CENA

60PLN

  • 60 minut

Grupa

Lekcje dla 4-8 osób są dla ciebie, jeśli lubisz poznawać nowych ludzi, uczyć się w grupie poprzez interakcje z innymi i społeczny wymiar lekcji polskiego jest dla ciebie ważny. Grupy pracują dwa razy w tygodniu według programów przygotowanych w szkole. Grupy są otwierane dwa razy w roku – na przełomie września i października lub na przełomie stycznia i lutego. Możemy też otworzyć kurs w dowolnym momencie dla osób, które zgłaszają się razem jako grupa.

CENA

200-450PLN

  • za miesiąc
 

Zainteresowany? Skontaktuj się z nami:
LOGIN